nieruchomość położona w Wiśle oś. Górne Głębce 36, I licytacja dnia 13 maja 2022r. LICYTACJA ODWOŁANA!

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 13 maja 2022r. o godz: 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala…
Przeczytaj więcej