Nieruchomość w Jaworzynce

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu 27 października 2023r. o godz: 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala…
Przeczytaj więcej