Strona główna

Kancelaria została utworzona na przełomie lipca i sierpnia 2012r.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Szczepan Kubica
ul. Bielska 11 
43-400 Cieszyn

Telefon: 33 856 11 83

Adres e-mail: cieszyn.kubica@komornik.pl

Godziny otwarcia kancelarii:
- od poniedziałku do piątku w godz: 9.00-15.00

Komornik przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godz. 10.00-15.00

Numer rachunku bankowego:
77 1020 2528 0000 0902 0333 9397 - Bank PKO BP S.A.

Kancelaria komornicza dysponuje:        

  • elektroniczną obsługą zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ePUAP)
  • elektroniczną obsługą zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wykonawczymi wydanymi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)

        L I N K I

        Krajowa Rada Komornicza              http://komornik.pl/

        Izba Komornicza w Katowicach       http://www.izba.katowicka.komornik.pl

        Sąd Rejonowy w Cieszynie              http://www.cieszyn.sr.gov.pl

        Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej       http://bielsko-biala.so.gov.pl/

        Sąd Apelacyjny w Katowicach         http://www.katowice.sa.gov.pl/