Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica 

Kancelaria Komornicza nr III  w Cieszynie

 

Adres: 43-400 Cieszyn ul. Rynek 17
Telefon: 33 856 11 83
E-mail:    cieszyn.kubica@komornik.pl

NIP: 9372176154

Kancelaria Komornicza powstała w 2012r. , z uwagi na spełnienie wymogów wynikających z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r.o komornikach sądowych,

komornik jest uprawniony do przyjmowania sprawa spoza własnego rewiru.

 

Wpłaty można dokonywać  na rachunek bankowy:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397 – bank PKO BP S.A.

 

W kancelarii komornika sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające za zadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne. Na wniosek wierzyciela kierowane są zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, CEPiK, Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, Rejestru Zastawów oraz systemu OGNIVO w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

 

 

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych:

pobierz